photography by Lilian

Praktijk de Knop. Kindercoach, jongerencoach en pubercoach.

In het ideale geval komt je kind naar jou toe als het ergens mee zit. Kun je hem of haar altijd goed helpen en opvangen waar dat nodig is.  Maar, wat als je je kind niet goed begrijpt? Of je kind jou even niet helemaal vertrouwt of je hebt geen invloed op de situaties waar je kind in terecht komt? 

Het is moedig om als ouder hulp toe te staan als het gaat om je kind. Om te erkennen dat je het even niet lukt. Denk hierbij aan onderwerpen als

  • verlies en rouw 
  • scheiding en veranderende gezinssituaties
  • schooldynamiek, vriendschappen en faalangst

Met De Knop stel ik mij op als een betrokken buitenstaander die ouders helpt hun kind beter aan te voelen en te begrijpen. Er komt weer lucht in de relatie met je kind. Je krijgt inspiratie om ‘het probleem’ dat je met je kind ervaart vanuit een nieuw perspectief te zien. 

Alle kinderen met een leeftijd van 6 jaar en ouder (puberteit tot en met vroeg volwassen) en hun ouders zijn welkom. Hoewel je kind centraal staat, kan je er ook voor kiezen om als ouder(s) zonder je kind in gesprek te gaan.


Knop oor waarmee geluisterd wordt

© 2024 Praktijk de Knop